OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM 40 PUŁKU PIECHOTY DZIECI LWOWSKICH"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 40 pułku piechoty Dzieci Lwowskich.
   

 2. Odznaka jest jednostopniowa.
   


 

 1. Do zdobycia odznaki należy zwiedzić 10 miejscowości położonych na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
   
 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2011 z dnia 01.06.2011 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej
Szlakiem 40 pułku piechoty Dzieci Lwowskich”


Lwów, Hamunice, Koszelew, Nowe Sioło, Kukizów, Zapytów, Jaryczów, Cejnów, Gogogów, Jeziorna, Czaple, Bobutychy, Hucisko Pieniackie, Buczyna, Głębokie, Szczuczyn, Białystok, Małkinia, obrona Warszawy: folwark Dotryna obok dworca wschodniego, Przedmoście Warszawy, ul. Grójecka,, ul. Białobrzeska,(na Woli),ul. Wolska, i Reduta 56, gmach Wolnej Wszechnicy,, ul. Opaczewska, ul Częstochowska, ul. Kopińska, Pomnik Barykady Września, Tablica ku pamięci 40 pp na ścianie kościoła p.w. NMP Królowej Świata na Ochocie.